Kosketuksen tyhjä loimi

The Duke

[target:]
>KOSKETUKSEN TYHJÄ LOIMI KUTOO VIITAN HARTEILLEEN<
[method: full verbal autopsy]

1. Lingvistis-poeettinen analyysi merkitysyksiköittäin

1.1. KOSKETUKSEN TYHJÄ LOIMI

1.1.1 Vertauskuva: Fyysinen lähestyminen, joka ei tunnu miltään. Tässä yritys korostaa loimen=kosketuksen ankeutta poeettisesti (”TYHJÄ”) kariutuu siihen tosiseikkaan, että loimi poikkeuksetta ON tyhjä käyttötilanteeseen saakka. Vrt ”hiuskampa”, ”sisähalli”. Vastakohta-analyysin mukainen ”kosketuksen täysi loimi” johtaa kyllä sangen antoisille poluille; onhan loimen yleisin sisältö hevonen.
1.1.2. ”Kosketuksen loimea” ei ole koristeltu lainkaan. Tämäkin yritys korostaa tilanteen haljuutta hajoaa siihen tunnettuun tosiseikkaan, että loimi on karun funktionaalinen kangas (kts 1.1.3.)
1.1.3. Loimi on yleisimmin hevosen suojavaate, jonka tärkein päämäärä on lämmittäminen, ei niinkään esteettinen omaleimaisuus. Kieliopin mukainen ja realistinen tulkinta on, että kyseessä on Kosketus-niminen hevonen, jonka loimea ei ole sen kummemmin koristeltu.
1.1.4. Realismiin nojaa myös tulkinta, jossa kyseessä oleva loimi on tyhjä, koska Kosketus-niminen hevonen ei ole paikalla. Konkreettinen tulkinta voi näin samaan aikaan olla myös sangen lyyrinen ja emotionaalinen (vrt . kappaleen ”Vanha riimu” avainrivi: ”Polle poissa on”).
1.1.5. Hiukan haastava on tulokulma, jossa loimi viittaakin kudottaessa kankaan pituussuunnassa kulkevien lankojen järjestelmään…Lyriikan laatija pyrkisi näin ollen hakemaan erittäin omaperäistä ilmaisua. Mikäli loimi on tyhjä, jää jäljelle kangas, jossa on vain kuteita, ts. rivi lankoja, jotka on aseteltu 90 asteen kulmaan tähän olemattomaan loimeen nähden. Tämän tulkinnan käyttökelpoisuuden kertoo aika.

1.2. KUTOO VIITAN HARTEILLEEN

1.2.1. Viitta on folk- ja poploren keskeistä vaatetusainesta. Tunnettuja viitan käyttäjiä ovat noidat, taikurit ja supersankarit. ”Tuskan viitta hartioilla” on tunnetuimpia suomalaisen tunnerekisterin ilmaisuja. Yllättävää kyllä, tässä ilmaisu on tukevasti kotiteollis-realistista, vaikka aineksia syvyyteen onkin tarjolla.
1.2.2. Viitta tarkoittaa kulkureitin varrella olevaa suuntaopastetta. Nykyään ne valmistetaan pääosin säänkestävästä metallista. Kutomalla tehty opastin, joka asetetaan olkapäille, ohjaa vahvasti ajattelemaan surrealismin kuvastoa. Voisi kuvitella supersankarin hyvinkin pystyvän moiseen toimeen.
1.2.3 Urbaanimpi tulkinta avaa kokonaan uuden tapahtumahorisontin. Tekstin laatija käyttää rohkeasti englannin kielen sanaa ”heart”, sydän, sen onomatopoeettisessa muodossa[hɑɹt]. Näin aukeaa uusi kuva: on useita sydämiä, joille kudotaan yksi yhteinen viitta!

2. Kokonaisuuden mahdolliset merkitykset ristiintaulukoiden

KOSKETUKSEN TYHJÄ LOIMI KUTOO VIITAN HARTEILLEEN=
2.1. Ei-tuntuva fyysinen lähestyminen tekee itselleen viitan vaatteeksi.
2.2. Ei-tuntuva fyysinen lähestyminen tekee itselleen suuntaopasteen erittäin haastavalla tekniikalla
2.3. Ei-tuntuva fyysinen lähestyminen tekee omistamilleen sydämille yhteisen viitan.
2.3. Ei-tuntuva fyysinen lähestyminen tekee omistamilleen sydämille yhteisen suuntaopasteen teknisistä haasteista piittaamatta.
2.4./2.5.Tunnetun hevosen käytössä oleva suojakangas tekee itselleen viitan/suuntaopasteen.
2.6./2.7. Tunnetun hevosen käytössä oleva suojakangas tekee omistamilleen sydämille yhteisen viitan/suuntaopasteen.
2.8./2.9. Tunnetun hevosen käytössä ollut suojakangas tekee itselleen viitan/suuntaopasteen.
2.10. Tunnetun hevosen käytössä ollut suojakangas tekee omistamilleen sydämille yhteisen viitan/suuntaopasteen.
2.11./2.12. Kuteet tekevät itselleen viitan/suuntaopasteen.
2.13./2.14. Kuteet tekevät omistamilleen sydämille yhteisen viitan/suuntaopasteen.

3. Antoisimmat merkitykset

Selkeästi muita korkeammalle nousevat 2.3., 2.4. ja 2.8.. Seuraavat tulkinnat ottavat hiukan vapauksia ilmaisun leveydessä.
2.3. Kosketus, joka ei tunnu miltään, pitää hallussaan useita sydämiä. Nyt tämä aikamme ilmiö kutoo näille väräjäville ihmisyyden vertauskuville yhteisen viitan!
2.3. Useat sydämet kuuluvat Tuntumattomalle Kosketukselle. Zap-Zipety-Zap! Hän kutoo valoa nopeammin tienviitan! Pako voittoon!
2.8. Polle poissa on…ja loimi yksinäinen. Viitan lohduksens’ kutoo tuo.

4. Huomioita

Lyriikan laatija ja vokalisti eivät a) osaa suomea b) välitä.
Äänittäjä, miksaaja ja levy-yhtiön hemmot eivät a) kuuntele b) tajua c) välitä.

Anna Eriksson: Anno Domini, 2. säk